Chope-Dollars Boost

Chope-Dollars Boost | Chope

banner

scroll down

รายชื่อร้านใหม่ประจำเดือนนี้ที่คุณต้องไปลองในเดือนนี้พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่ม! รับ 300 Chope-Dollars เพิ่มจากปกติเมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาทเมื่อจองร้านด้านล่างนี้และใส่โค้ด CDNOC.

Chope-Dollars คืออะไร?

เพิ่ม Chope-Dollars

Blue Mango Bar & Grill

A charged synergy of flavours that will change your view of food.

รหัสโปรโมชัน: CDNOC  |  แผนที่  |  Menu

Fresca Kitchen & Deli

รหัสโปรโมชัน: CDNOC  |  แผนที่  |  Menu

The Kitchen Table

A great place to unwind and chill

รหัสโปรโมชัน: CDNOC  |  แผนที่  |  Menu