Chope Exclusives

Chope Exclusives | Chope

banner


ดีลร้านอาหารสุดพิเศษ อาทิ รับส่วนลด 1,000 บาท เมนูสมนาคุณ และโปรโมชั่นอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อจองผ่าน Chope!

* โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน / เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น *


 หรือ 

ดีลใหม่เดือนธันวาคม

Tony's Sukhumvit 11

Tony's Sukhumvit 11

นานา  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CETN500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Scarlett Wine Bar & Restaurant

Scarlett Wine Bar & Restaurant

สีลม  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

CESL500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 24-26, 31 ธ.ค.
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Salvia

Salvia

Grand Hyatt Erawan Bangkok  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 (เฉพาะมื้อกลางวัน)

CESV500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • เฉพาะมื้อกลางวันเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Gigi - Dining Hall & Bar

Gigi - Dining Hall & Bar

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CEGG500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 น. - 19.00 น.
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัดเฉพาะ 50 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Hanji

Hanji

ทองหล่อ  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

CEHJ500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Hanji-A

Hanji-A

ศาลาแดง  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

CEHJA500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
MAZE Dining

MAZE Dining

พญาไท  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อสั่ง Seasonal Set Menus อย่างน้อย 2 เซ็ทขึ้นไป

CEMZ500


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องการผู้ร่วมโต๊ะอย่างน้อย 2 ท่านต่อการจอง
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Orchid Cafe

Orchid Cafe

Sheraton Grande  

รับส่วนลด 30% บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวันและอาหารค่ำ (เฉพาะอาหาร)

CEOCCF


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ไม่สามารถใช้ได้กับมื้อบรันช์
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Café Claire

Café Claire

Oriental Residence Bangkok  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวาน Caramel Flan (มูลค่า ฿290++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CECFCL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Chon Thai Restaurant

Chon Thai Restaurant

The Siam Hotel Bangkok   

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณ (มูลค่า ฿450++) สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่ง Story House Chef's Tasting Set

CECTHAI


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำกัด 10 เซ็ทต่อวัน
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 12.00 น. - 21.30 น.
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดีลปัจจุบัน

Mozza by Cocotte

Mozza by Cocotte (EmQ)

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CEMZZA


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
JHOL

JHOL

อโศก  

รับส่วนลด 20% (เฉพาะอาหาร)

CEJHL20


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • เฉพาะเมนูอาลาคาร์ทเท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับ tasting menu)
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Cocotte Farm Roast & Winery

Cocotte Farm Roast & Winery

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CECCTT


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Akira Back

Akira Back

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park  

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

CEABACK


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
EL TORO Steakhouse and Churrascaria

EL TORO Steakhouse and Churrascaria

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด 50% บุฟเฟต์ Churrasco BBQ

CEELTR50


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Victoria By Cocotte

Victoria By Cocotte

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CEVCTR


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Cagette Canteen & Deli

Cagette Canteen & Deli

ช่องนนทรี  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,500

CECAGET


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Leon by Cocotte

Leon by Cocotte

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CELEON


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Pagoda Chinese Restaurant

Pagoda Chinese Restaurant

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park  

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

CEPGDA


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Ministry Of Crab - Bangkok

Ministry Of Crab - Bangkok

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CEMOC


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Sarnies Bangkok

Sarnies Bangkok

เจริญกรุง  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CESRNS


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Vistro

Vistro

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด 20% Caribbean Tricken Burger และ Katsu Curry

CEVIST


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Mozza by Cocotte (Siam Paragon)

Mozza by Cocotte (Siam Paragon)

สยาม  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CEMZSP


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ใช้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Khao at Ekkamai 10

Khao at Ekkamai 10

เอกมัย  

รับส่วนลด 10% (เฉพาะอาหาร)

CEKHAO


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • เฉพาะเมนูอาหารเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Ad Lib Restaurant

Ad Lib Restaurant

นานา  

รับส่วนลด 30% Wellington Set (มูลค่า ฿1,845++)

CEADL


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • จำกัดเฉพาะ 10 เซ็ทต่อวันเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Carne

Carne

อโศก  

รับฟรีเมนูสมนาคุณ Ceviche (มูลค่า ฿320++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CECNE


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Prime Burger Sukhumvit

Prime Burger Sukhumvit

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿400 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CEPBG


 • ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
HANJI

HANJI

ทองหล่อ  

รีบฟรีเมนูสมนาคุณชุดคอมโบเนื้อส่วนท้อง USA & เนื้อหมูสันนอกฟรีเร้นจ์ 100 ก. (มูลค่า ฿200++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CEHNJ


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Punjab Grill Bangkok

Punjab Grill Bangkok

Radisson Suites  

รับส่วนลด 10%

CEPJG10


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
MAZE Dining

MAZE Dining

พญาไท  

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณม็อกเทลตามฤดูกาล (มูลค่า ฿290++) สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งเซ็ทเมนู

CEMZDN


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • เฉพาะเซ็ทเมนูเท่านั้น
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Conti

Conti

สาทร  

รับฟรีเมนูสมนาคุณ Foie Gras Ravioli (มูลค่า ฿150++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CECNTI


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00 น. - 18.30 น.
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Pimp My Salad

Pimp My Salad

สาทร  

รับส่วนลด ฿150 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿500

CEPPMS


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Le Dalat EmQuartier

Le Dalat EmQuartier

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CELDEMQ


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Cuisine de Garden

Cuisine de Garden

เอกมัย  

รับฟรีเมนูสมนาคุณ Cranberry Walnut Bread Loaf (มูลค่า ฿250)

CECDG


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Da Noi Ristorante Italiano and Bar

Da Noi Ristorante Italiano and Bar

พร้อมพงษ์  

ซื้อ 1 แถม 1 เซ็ทอาหารกลางวัน (มูลค่า ฿1,200++)

CEDAN


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • สามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 11.30 น. - 14.00 น.
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Saneh Jaan

Saneh Jaan

Glasshouse@Sindhorn  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวาน

CESNJ


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
1823 Tea Lounge by Ronnefeldt

1823 Tea Lounge by Ronnefeldt

Gaysorn Village  

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณ Vanilla/Strawberry/Wild Cherry Tea (มูลค่า ฿280++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CETLRF


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สามารถเลือกได้ระหว่างชาร้อนหรือเย็น
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Peppina - Sukhumvit 33

Peppina - Sukhumvit 33

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿200 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 (เฉพาะอาหาร)

CEPN200


 • ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 • สามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 11.00 น. - 14.00 น.
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัดเฉพาะ 3 การจองต่อวัน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Love Me Tender - Sukhumvit 39

Love Me Tender - Sukhumvit 39

พร้อมพงษ์  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวาน (มูลค่า ฿200++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

CELMTDS


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • สามารถเลือกได้ระหว่างเมนู Créme Caramel, Coconut Oatmeal Parfait, Panna Cotta, Créme Brûlée
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Chef Pom Kitchen

Chef Pom Kitchen

เจริญนคร  

รับส่วนลด 30% และเมนูสมนาคุณซาลาเปาฟรีเมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

CECPK


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Orchid Cafe

Orchid Cafe

Sheraton Grande  

รับส่วนลด 30% ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับวันธรรมดา

CEORC50


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00 น. - 17.00 น.
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Orchid Cafe

Orchid Cafe

Sheraton Grande  

รับส่วนลด 20% สำหรับเมนูอาลาคาร์ท

CEORC30


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สามารถใช้ได้ระหว่างเวลา 11.00 น. - 20.00 น.
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Masala Art Thonglor

Masala Art Thonglor

ทองหล่อ  

รับส่วนลด 10%

CEMATL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Masala Art IconSiam

Masala Art IconSiam

IconSiam  

รับส่วนลด 20%

CEMAIS


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Chesa

Chesa

อโศก  

รับส่วนลด 10% สำหรับเซ็ทเมนูอาหารกลางวัน

CECSLS


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจัทนร์ ถึงวันศุกร์
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Barolo Bangkok

Barolo Bangkok

เอกมัย  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวานสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

CEBRL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Attarote

Attarote

พร้อมพงษ์  

รับฟรีเมนูสมนาคุณไก่ทอดราดซอสตะไคร้เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿899

CEATTR


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿899 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Blue Elephant Restaurant

Blue Elephant Restaurant

สาทร  

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณ Bubbly Drink (มูลค่า ฿300++) สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

CEBEFD


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Rang Mahal

Rang Mahal

Rembrandt Hotel & Suites Bangkok  

รีบฟรีเมนูสมนาคุณ (มูลค่า ฿300++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CERMH


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ร้านจะเป็นผู้เลือกเมนูให้ระหว่าง Butter Chicken หรือ Daal Makhani
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Mexicano

Mexicano

Rembrandt Hotel & Suites Bangkok  

รีบฟรีเมนูสมนาคุณ (มูลค่า ฿300++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CEMXCN


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ร้านจะเป็นผู้เลือกเมนูให้ระหว่าง Nachos Grilled Chicken หรือ Vegetable Tacos
 • สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
TRE Bar & Bistro

TRE Bar & Bistro

ทองหล่อ  

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณ (มูลค่า ฿280++) สำหรับลูกค้าทุกท่าน

CETBB


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ต้องแสดงเอกสารรับรองว่าฉีดวัคซีนครบแล้ว
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Audrey Cafe & Bistro, Thonglor11

Audrey Cafe & Bistro, Thonglor11

ทองหล่อ  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวานเค้กประจำวัน (มูลค่า ฿150++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CEADC


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Petite Audrey, Siam Center

Petite Audrey, Siam Center

Siam Center  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวานเค้กประจำวัน (มูลค่า ฿150++) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

CEADC


 • ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม